López-García, Xosé, Universidade de Santiago de Compostela, España