Robledo Dioses, K. (2018) «Media and Metamedia Management, de Francisco Campos Freire, Xosé Rúas Araújo, Valentín Alejandro Martínez Fernández, Xosé López García (Ed.)», Revista de Comunicación, 17(1), pp. 197–199. doi: 10.26441/RC17.1-2018-R1.